خانه » صنایع دستی » آموزش بافتنی » آموزش کامل بافت سویشرت کلاه دار بافتنی برای کودک

آموزش کامل بافت سویشرت کلاه دار بافتنی برای کودک

آموزش کامل بافت سویشرت کلاه دار بافتنی برای کودک

آموزش کامل بافت سویشرت کلاه دار بافتنی برای کودک

امروز در بخش آموزش بافتنی از سایت دلنا ، بافت سویشرت کلاه دار را براتون آموزش میدیم که در ادامه همین مطلب میتوانید آموزش را بخوانید

سویشرت کلاهدار:
برای بافت این سویشرت به اندازه جلو دانه سرمیندازیم .
دراین مدل بافت ساده است .شروع بافت هم نه کشباف داره نه بافت رکن برای اینکه پایین بافت لول بخوره
پس شروع بافت یکرج به زیر ویکرج به رواست .
به اندازه تاحلقه آستین ساده میبافیم .
آستین این مدل سرخوداست .
توضیح آستین سرخود:

برای کسانی که باحلقه آستین مشکل دارند این حلقه راحترین حالت حلقه است
بافت تاسرشانه ها نه کم میشه نه زیادیک بافت راسته است
جلوی بافت وقتی به اندازه حلقه آستین رسیدیم بافت رانصف میکنیم یک قسمت رابافته تاقد لباس اندازه شود بعدبه اندازه سرشانه کورمیکنیم .بقیه دانه هارادریک میل دیگرنگه میداریم برای بافت کلاه
دراین بافت سجاف هم نداریم
قسمت دیگرراهم بافته تمام میکنیم
پشت بافت راهم مثل جلو میبافیم فقط دیگه نصف نمیکنیم یک تیکه بافته تمام میکنیم
پشت بافت راهم مثل جلو فقط سرشانه هاراکورمیکنیم بقیه بافت رانگه میداریم
بعد سرشانه هارابه هم وصل میکنیم
به اندازه حلقه آستین پشت وجلو علامت گذاشته ازاول علامت دانه میگیریم تاعلامت بعدی برای اینکه حلقه جمع نشود هردودانه بافت یک دانه اضافه میکنیم
ساده بافته بعد ۱۰رج ازهرطرف یک دانه کم میکنیم (اگرخواستید آستین شما تاپایین گشادباشد نیازی به کم کردن نیست )
پس هر۶رج یک دانه ازطرفین کم میکنیم وقتی اندازه شد کورمیکنیم
بهترین روش برای اینکه بافت رااندازه دربیارید پوشاندن تن کودک است هربارامتحان کنید
آستین بعدی راهم بافته درزهارابه هم میدوزید.

کلاه:

دانه هایی راکه روی میل نگه داشته بودید باهم دریک میل گرفته هر سه دانه یکی اضافه کنید که کلاه گشادترشود اگر تنگ بودهردودانه یکی اضافه کنید به اندازه بلندی سر که حدود ۲۰سانت است میبافید بعد کورکرده درزبالارامیدوزید
یک بند بازنجیره بافته باقلاب ازقسمت جلو به حالت ضربدری خارج کرده گره میزنید


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved