خانه » اخبار » علت فوت صادق عبداللهی ا بیوگرافی صادق عبداللهی

علت فوت صادق عبداللهی ا بیوگرافی صادق عبداللهی

در علت فوت صادق عبداللهی ا بیوگرافی صادق عبداللهی شما کاربران عزیز سایت دلنا می توانید خبری فوت این نویسنده را دنبال کنید….

علت فوت صادق عبداللهی ا بیوگرافی صادق عبداللهی

علت فوت صادق عبداللهی ا بیوگرافی صادق عبداللهی

علت فوت صادق عبداللهی ا بیوگرافی صادق عبداللهی

 

 

علت فوت ایشون :

صادق عبداللهی نویسنده رادیو امروز ۲۳ مهر فوت کرده است عبداللهی که از مدتها قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود به دلیل وخامت حالش فوت کرد.

بیوگرافی کامل به قلم صادق عبداللهی

من در۲۷ديماه ۱۳۲۷درتهران به دنيا آمدم و دبستان ودبيرستان آنزمان رادرتهران گذراندم ازهمان جواني دلم مي خواست داستان نويس مشهوري بشوم وداستانهاي شيرين و پرخواننده بنويسم. اماپيدابودكه استعداداين كارراندارم ودرنتيجه، اولين كاري كه كردم اين بودكه خواننده مجله اطلاعات هفتگي شدم. درآن مجله مطلبي چاپ مي شدبه نام« جاني باقر» كه اداي برنامه پليسي«جاني دالر» راديورادرمي آوردوجاني باقر، كارآگاهي بودكه هميشه خرابكاري مي كردو كاريكاتورهاي آن را« احمدسخاورز» مي كشيد

بنده براي اين صفحه، سوژه اي فرستادم وبعدازمدتي،دريكي ازشماره هاي اطلاعات هفتگي، بالاي صفحهء جاني باقرنوشتند: فرستنده سوژه« محمد صادق عبداللهي»…ويكي دوروزبعدهم نامه اي ماشين شده به دستم رسيدكه مرا تشويق كرده ونوشته بودنداگربيشترتمرين كنم، آينده خوبي خواهم داشت(البته درزمينه نويسندگي وطنز

درهرصورت، بااين تشويق و روداري خودم(!) وتماس تلفني كه بايكي از نويسندگان سرشناس مجلهء روشنفكر« آقاي حسين الهامي»گرفتم، دراين امر جدي شدم كه نويسندگي را( اعم ازطنزياغيرطنز) ادامه بدهم( البته مرحوم پدرم بااينكه سوادچنداني نداشت، حامي من بودوكمك مي كردتادراين كار موفق بشوم ،خداوند رحمتش فرمايد

درهمين اوقات، مجله اي منتشرشدبه نام« كاريكاتور» كه من مطلبي بانامه براي آن فرستادم وهفته بعدچاپ شد. يكي دومطلب ديگرهم نوشتم وچاپ شدويواش يواش شدم يكي ازنويسندگان مجلهء طنزكاريكاتور. وسپس، نويسندگي بخشي ازمطالب يك برنامه تلويزيوني به نام «خارج ازمحدوده» را به كارگرداني « حسن خياط باشي » به عهده گرفتم وبه قول معروف، سري ميان سرهادرآوردم وبرنامه هاي زنده راديوئي مثل برنامه بامدادي وبرنامه تلويزيوني شبكه صفر رانوشتم وبراي خودم چيزي شدم

مدتي هم دربعدوقبل ازانقلاب،برنامه هاي صبح جمعه راديورانوشتم ومجله دنياي جدول رابه تنهائي منتشر كردم وازسال ۱۳۶۳به بعدهم، برنامه هائي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ساختم وهم اكنون هم درخدمت جنابعالي، كتاب خاطرات يك طنزنويس راپيشكش مي كنم

درمجموع، درمجلات جوانان، سپيدوسياه، فيلم وهنر، ستاره سينما، تهرانمصور، كاريكاتور، بهلول، فاراد وطلوع زندگي، طنزهائي نوشته ام ودربرنامه هايتلويزيوني هوشياروبيدار، جنگ هفته،بعدازخبر، جنگ شب، وجدي نگيريد،به عنوان نويسنده وكارگردان وتهيه كننده، دركنارسايرهمكاران حضورداشته ام! درسال ۱۳۵۷ازدواج كرده ام ويك فرزندپسربه نام « احمدرضا» دارم كه به قول قديمي ها، غلام شماست !

صحبت های صادق عبداللهی در روز معلم در برنامه صبح گاهی :


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved