خانه » اس ام اس جدید » اس ام اس عاشقانه » عکس نوشته و متن های عاشقانه غمگین اردیبهشت ۹۵

عکس نوشته و متن های عاشقانه غمگین اردیبهشت ۹۵

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته و متن های عاشقانه غمگین اردیبهشت ۹۵

برای مشاهده عکس نوشته و متن های عاشقانه غمگین اردیبهشت ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

عکس نوشته

 عاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه


دوستت دارم

گلایه از تکراری بودنش نکن

مشکل از مـــــن نیست

تو زیادی دوست داشتنی هستی


عاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه


عکس نوشته
خسته ام

از تـــــو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این منم که دوستت دارمعاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه

تا دیروز

هرچه می نوشتم عاشقانه بود

از امروز هرچه بنویسم صادقانه است

عاشقانه دوستت دارم


عاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه


عکس نوشته
جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند

مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنندعاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه

تلخترین حرف : دوستت دارم اما

شیرین ترین حرف : اما دوستت دارم

به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون می کندعاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه

دوست داشتن ات ، هــوس نیست

کـه بــاشـد و نبــاشـد

نفــس اسـت

تا بــاشم

تا باشی


عکس نوشته
عاشقانه

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم

امـــــــا

کــــســـی هستم

کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارمعاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه

عکس نوشته
قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم

فقط بگذار ازدال تا میم بگویم ، بگذار بگویم که دوستت دارم

دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم


عاشقانه

اس ام اس دوست دارم عاشقانه

بــه ارتفــاع ابــدیــت دوستــت مــی‌دارم

حتــی اگــر بــه رســم پــرهیــزکــاری‌هــای صــوفیــانــه

از لــذت گفتنــش امتنــاع کنــماس ام اس دوست دارم عاشقانه

    عکس نوشته


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved