خانه » دکوراسیون » جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

نقش پرده در زیبایی دکوراسیون منزل :

هنگامی که از انتخاب پرده یی مناسب برای پنجره یک محیط صحبت به میان می آید، اغلب ما آن را تنها به عنوان پوششی محفوظ برای ایجاد استقلال فردی در محیطی خصوصی و همچنین عنصری دکوراسیونی می شناسیم.

حال آنکه پرده علاوه براینها، نقشهای کاربردی بسیار مهم و متعدد دیگری نیز در طراحی داخلی ساختمان دارا می باشد که ایفای هر یک از آنها، باتوجه به نیازها و شرایطی از قبیل میزان نورگیری محل، نقشه و معماری ساختمان، سلیقه، چشم انداز بیرون و غیره متفاوت خواهد بود. لذا به جهت تنوع بسیار در مدل، رنگ و جنس پارچه های مصرفی برای این منظور، بر آورده نمودن سطح وسیعی از نیازها امکان پذیر است. در به صورت اشاره ای و فهرست گونه، نقشهای پرده را در دکوراسیون معرفی می کنیم . نقشهای پرده در دکوراسیون عبارتند از:
۱ـ پرده عاملی برای ایجاد استقلال فردی در مکانی خصوصی
۲ـ پرده عنصری تزیینی ـ کاربردی
۳ـ پرده، عنصری صرفاً تزیینی
۴ـ پرده، عاملی برای تفکیک فضا ها
۵ـ پرده، عاملی برای رفع نواقص ساختاری
۶ـ پرده، مانعی برای ارتباط فضاها
۷ـ پرده، مانعی برای نفوذ گرما و سرما
۸ـ پرده، مانعی درمقابل تابش نور شدید خورشید

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پـرده ایرانی سال ۹۶

جدیدترین و شیک ترین مدل های پرده ایرانی سال ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...


Copyright Delna.ir© 2017 - All rights Reserved