خانه » سرگرمی » چگونه از کولر خودرو استفاده کنیم

چگونه از کولر خودرو استفاده کنیم

چگونه از کولر خودرو استفاده کنیم

۱٫  قبل از روشن کردن تهویه چند دقیقه پنجره ها را پایین بدهید . بعد از آنکه کمی هوای داخل خودرو عوض شد ، فن را روشن کنید .

۲٫ تا وقتی دور موتور پایین است اقدام به روشن کردن کولر نمایید . ابتدای کار کولر ، فن را روی دور تند بگذارید .

۳٫ در تونل ها بهتر است کولر را در حالت گردش داخلی تنظیم کنید . پشت چراغ قرمز کولر را خاموش کنید .

۴٫ در سربالایی کولر را خاموش کنید . بر عکس در سرپایینی ها کولر را روشن کنید .

۵٫ در بزرگراه ها و سرعت های بالا به جای پایین کشیدن پنجره ها کولر را روشن کنید .

۶٫ از کولر ماشین مراقبت کنید . 

هر ماه حد اقل ۳۰ دقیقه کولر را روشن بگزارید تا گاز خنک کننده رسوب نکند و گرفتار دردسر تعویض نشوید .


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved