عجیب ولی واقعی

شباهت عجیب سر و چشم با دنیای کهکشان و ستاره ها 

شباهت عجیب سر و چشم با دنیای کهکشان و ستاره ها 

شباهت عجیب سر و چشم با دنیای کهکشان و ستاره ها  به گزارش سایت دلنا با شما هستیم با یکی از عجایب دنیا و خلقت خداوند …. شباهت‌هاﻯ عجیب ﻭ باور نکردنیِ سر و اعضای چشم ما با دنیای کهکشاﻥها ﻭ ستارﻩها…… در کلیپی که در ادامه خواهید دید نشان دهنده عجایب دنیوی است که شاید یک هزارم و بیشتر آن را هنوز انسانها کشف و به آن پی نبرده اند و چیزهایی در این دنیا وجود دارد که انسان از دیدن آن متحیر و سر گردان می ماند . http://www.deln...

ادامه مطلب