بایگانی برچسب ها: آلت جنسی

مچگیری شوهر حین انجام رابطه جنسی با زنی دیگر و بریدن آلت او + عکس

مچگیری شوهر حین انجام رابطه جنسی با زنی دیگر و بریدن آلت او + عکس

مچگیری شوهر حین انجام رابطه جنسی با زنی دیگر و بریدن آلت او بریدن آلت مرد همسردار بعد از مچگیری وی حین خیانت زمانی که مرد جوان به خواب ناز میرفت باور نمیکرد در چنین وضعیتی از خواب بیدار شود . زن کینه توز و عصبانی ، شوهر خیانتکارش را با بریدن آلت تناسلیش تنبیه کرد ! این زن به گزارش دلنا گفت شوهرم با هوسرانی هایش من را تحقیر می کرد و من او را خواجه کردم.زن کینه جو که شوهر خیانتکارش را خواجه کرده است می گوید از او نفرت دارد. این مرد شبا...

ادامه مطلب