بایگانی برچسب ها: اس ام اس دوست

متن و اس ام اس زیبا برای دوست صمیمی ۹۵

متن و اس ام اس زیبا برای دوست صمیمی ۹۵

متن متن و اس ام اس زیبا برای دوست صمیمی ۹۵ دوست عجب امنیت خوبی ست … میتوانی با او خودِ خودت باشی … میتوانی دردهایت را … هرچندناچیز … هرچند گران … بی خجالت با او در میان بگذاری …! از حماقت هایت بگویی … دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست …! نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند …! نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند …! دوست عرف نیست … عادت نیست … معذوریت نیست … دوست از هر نسبتی مبراست …! دوست سایبان دلچسبی ست ، تا خستگی ات را با او به فراموشی ...

ادامه مطلب