بایگانی برچسب ها: دعای ثروتمند شدن سریع

دعای افزایش رزق و روزی + دعا برای گشایش کار

دعای افزایش رزق و روزی + دعا برای گشایش کار

دعای افزایش رزق و روزی + دعا برای گشایش کار ۱-ختم سوره واقعه جهت وسعت رزق : جهت وسعت رزق ومعيشت از شب شنبه ، هر شب سه بار سوره مباركه واقعه را بخواند وشب جمعه ۸مرتبه بخواند واين عمل را پنج هفته بجاي آورد وقبل از هر بار خواندن سوره اين دعا را بخواند: ادامه مطلب ...

ادامه مطلب