بایگانی برچسب ها: رنگ مد لباس 96

رنگ مد سال ۹۶ چیست ؟ رنگ سال ۲۰۱۷ چیست؟

رنگ مد سال ۹۶ چیست ؟ رنگ سال ۲۰۱۷ چیست؟

کمپانی پنتون امسال بازهم به سرعت عمل موسسه بنجامین مور در معرفی رنگ مد سال ۲۰۱۷ نرسید و نظرسنجی ها رنگ پیشنهادی موسسه بنجامین مور که رنگ گل شاه پسند نام داشت را به عنوان رنگ سال ۱۳۹۶ انتخاب کردند. کمپانی موسسه بنجامین مور Benjamin Moore در معرفی رنگ مد سال ۲۰۱۷ و در نظرسنجی ها رنگ پیشنهادی که رنگ گل شاه پسند نام داشت را به عنوان رنگ سال ۱۳۹۶ انتخاب کرد. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب