بایگانی برچسب ها: مواد از بین برنده تشنگی

چی بخوریم که باعث رفع تشنگی در ماه رمضان شود؟

چی بخوریم که باعث رفع تشنگی در ماه رمضان شود؟

در ماه مبارک رمضان هستیم امروز میخواهیم مطلبی در رابطه به اینکه چکار کنیم که در این ماه که روزهای تابستانی گرمی را داریم تشته نشویم روزه داری در گرما بدن را دچار کم آبی میکند که این سوال بسیاری از روزه داران است که چکار کنیم که بدن دچار کم آبی نشودهمواره باید بد انید که روزه داری برای خود تکنیک هایی دارد باید درعین حالی که روزه میگیرید به فکر سلامتی خود نیز باشد برای اینکه در این ماه دچار تشنگی و افت فشار نشویم رفع تشنگی در ماه رم...

ادامه مطلب