بایگانی برچسب ها: وضعیت بهنام صفوی

عمل جراحی مغز بهنام صفوی توسط پرفسور سمیعی

عمل جراحی مغز بهنام صفوی توسط پرفسور سمیعی

علت بیماری و جراحی بهنام صفوی خواننده پاپ کشورمان بهنام صفوی به علتِ تشدید دوباره تومور مغزی خود، برای درمان دوباره به کشور آلمان خواهد رفت بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ در خصوص تشدید دوباره بیماری خود بیان کرد که این مسئله واقعیت و حقیقت دارد و من در یکی از اجراهایم که حدود ۱۰ روز پیش بود، گفته بودم که متاسفانه به دلیل تشنج شدیدی که چند وقت پیش داشتم، تومور مغزی من به علت بد خیم بودنش، دوباره رشد زیادی داشته هست و باید فوری برای درمان ک...

ادامه مطلب