خانه » مذهبی » اعلام زکات و فطره در سال ۹۷

اعلام زکات و فطره در سال ۹۷

اعلام زکات و فطره در سال ۹۷ از سوی دفتر مقام معظم رهبری 

یک سال نماز قضا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

یک ماه روضه قضا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان )

کفاره یک روز قضای روز عمد (اطعام ۶۰ فقیر) ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان )

کفاره یک روز قضای روز عذر ۲۵۰۰۰ ریال (معادل دوهزار و پانصد تومان)

حد اقل فطریه برای هر نفر ۸۰۰۰۰ ریال (معادل هشت هزار تومان )

حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) و بر مبنای قوت غالب برنج هم قیمت سه کیلو برنج بر حسب نوع مصرف است.

 انسان مى‏ تواند زكات را در چه مواردی مصرف نماید 

اول: فقير شيعه، و فقير كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌‏اى دارد كه می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.

دوم: مسكين شيعه، و مسکين كسى است كه از فقير سخت‏تر مى‌‏گذراند.

سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نائب امام يا فقرا برساند.

چهارم: كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهد به دين اسلام مايل مى‏شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى‏‌كنند.

پنجم: بدهكارى كه نمى‏‌تواند قرض خود را بدهد.

ششم: سبيل اللَّه، يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان می رسدو آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد.

هفتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده‏ است .

 

 

 


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved