خانه » اخبار » خبر فیلتر اینستاگرام واقعیت دارد یا شایعه است

خبر فیلتر اینستاگرام واقعیت دارد یا شایعه است

خبر فیلتر اینستاگرام واقعیت دارد یا شایعه است

به گزارش سایت دلنا چند روزی خبر فیلتر اینستاگرام در فضای مجازی به صورت گسترده در حال پخش شدن است….

خبر فیلتر اینستاگرام واقعیت دارد یا شایعه است

خبر فیلتر اینستاگرام واقعیت دارد یا شایعه است

 

معاون اول دادستان کل کشور گفت :

چمد وقتی است تعداد افرادی نحت عوانین مختلف در حال سوء استفاده از مردم هستند و ما باید جلوی این موارد را بگیریم

و آقای خرم‌آبادی به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

 

واکنش جهرمی فیلتر اینستاگرام :

هدف از فیلتر انحراف افکار عمومی  شفاف سازی سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر است. و یک ترفند قدیمی است


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved