خانه » اخبار » گرمای بی سابقه ۷۰ درجه در اهواز

گرمای بی سابقه ۷۰ درجه در اهواز

گرمای بی سابقه ۷۰ درجه در اهواز

به گزارش سایت دلنا دمای هوای این رو های اهواز ۷۰ درجه رسیده و شرایط رو فوق العاده سخت کرده است….

دما در سایه ۵۷ درجه است

و در نور مستقیم ۷۱ درجه است

 

گرمای بی سابقه 70 درجه در اهواز

گرمای بی سابقه ۷۰ درجه در اهواز


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved