مذهبی

شهادت حضرت فاطمه از نظر اهل سنت | شهادت حضرت فاطمه از نظر شیعه

شهادت حضرت فاطمه از نظر اهل سنت | شهادت حضرت فاطمه از نظر شیعه

چرا شهادت حضرت فاطمه دو روایت دارد؟ چگونگی شهادت حضرت فاطمه از دیدگاه اهل سنت در این مطلب از مجله دلنا قصد داریم تا شما را با واقعیات حادثه شهادت حضرت فاطمه زهرا آشنا کنیم و اینکه چرا اهل سنت و اهل تشیع نظرات و عقیده های متفاوتی در این مورد دارند، برای اطلاع از واقعیت این مطلب و پی بردن به حقیقت ماجرا پیشنهاد میکنیم با ادامه ماجرا همراه باشید.   شهادت حضرت فاطمه   نظر اهل سنت درباره شهادت حضرت فاطمه چیست؟ یکی از فقهای اهل...

ادامه مطلب