بایگانی برچسب ها: انتقاد تند بازیگر پیشکسوت از کسانی که در فیلم‌های مبتذل بازی می‌کنند

انتقاد تند بازیگر پیشکسوت محمد کاسبی از کسانی که در فیلم‌های مبتذل بازی می‌کنند

انتقاد تند بازیگر پیشکسوت محمد کاسبی از کسانی که در فیلم‌های مبتذل بازی می‌کنند

انتقاد تند بازیگر پیشکسوت از کسانی که در فیلم‌های مبتذل بازی می‌کنند محمد کاسبی: بازیگر پیش کسوت سینما درباره کم کاری خود در عرصه سینما اینگونه بیان کرد : در سینما پیش نهاد خوب وجود ندارد که بخواهم در ان بازی کنم . و دلیل کم کاری من در سینما انتخاب های خودم است و اگر نه پیشنهاد که زیاد است اما اگر ده فیلم به من پیشنهاد دهند به زور می توانم بازی در یکی از آنها بازی را قبول کنم . من عادت کردم که گزیده کار باشم و بیکار ماندن را به بازی در هر فی...

ادامه مطلب