بایگانی برچسب ها: ایستا کجا قرار داده ؟

با روستای عجیب ایستا در ایران اشنا شوید

با روستای عجیب ایستا در ایران اشنا شوید

با روستای عجیب ایستا در ایران اشنا شوید به گزارش سایت دلنا تصور کنید که حدودا صد سال به عقب بازگردید و در دوره ای زندگی کنید که هیچ تکنولوژی وجود ندارد. برای روشنایی باید از نور فانوسی استفاده کنید که با روغن حیوانی می سوزد، آب را باید از چاه بکشید و مسلما از تلفن و گوشی و اینترنت هم هیچ خبری نباشد. روستای “ایستا” در طالقان ایران تمام این شرایط را دارد…… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب