بایگانی برچسب ها: عکسهای بنیامین احمدی

خبر دستگیری بنیامین احمدی بازیگر شبکه جم در ترکیه

خبر دستگیری بنیامین احمدی بازیگر شبکه جم در ترکیه

دیپورت بنیامین احمدی بازیگر شبکه جم به دلیل نامعلوم بنیامیـن احمدی بازیگر ایرانی پیوسته به شبکه جم توسط پلیس ترکیه به علت نامعلوم دیپورت شد . اخبار بازیگران ایرانی پیوسته به شبکه جم هر روز بیشتر از دیروز میشود و این بار بنیامیـن احمدی تیتر اخبار شده است . ادامه مطلب ...

ادامه مطلب