بایگانی برچسب ها: واکنش هنرمندان و مردم سوزاندن 72 کبوتر