بایگانی برچسب ها: کشف 7 سیاره جدید

اخبار و عکسهای کشف ۷ سیاره جدید مشابه زمین

اخبار و عکسهای کشف ۷ سیاره جدید مشابه زمین

اخبار و عکسهای کشف ۷ سیاره جدید مشابه زمین دانشمندان فضایی اروپا و سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا به طور رسمی خبر از کشف ۷ سیاره با ابعاد زمین را که به دلیل وجود آب در سطح آن ها، حیات بر روی آن ها امکان پذیر است، دادند. هفت سیاره شبیه به زمین که همگی به دور ستاره‌ای کم‌فروغ در حال گردش هستند. سیاراتی که هر هفت مورد آنها می‌توانند میزبان حیات باشند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب