آموزش بافتنی پاپوش با دو میل

پاپوش, آموزش بافت پاپوش زنانه, آموزش بافتنی پاپوش, آموزش ابتدایی بافتنی پاپوش, فیلم آموزش بافت پاپوش

آموزش بافتنی پاپوش با دو میل

به اندازه دور مچ دونه سرمیندازیم.حدود ۵ الی۷ سانت کشباف ۱ زیر ۱ رو میبافیم.بعد شروع میکنیم به ساده بافی


نصف دونه ها رو زیر میبافیم. ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته و نصف دیگم زیر بافته میشه
رج بعد همه ی دونه ها رو بافته میشه
رج بعد باز هم نصف دونه ها زیر بافته میشه ۱ژته میزنیم ۱زیر ۱ژته و مابقی دونه ها زیر بافته میشه
رج بعد همه ی دونه ها رو بافته میشه
رجهای بعدی هم به همین ترتیبه
توجه داشته باشین وقتی میگم نصف دونه ها زیر بافته میشه و بعد ژته و بعد زیر و دوباره ژته اون دونه ای که قبل و بعدش ژته میخوره همیشه سرجاشه و در همه ی رجها اون باید وسط قرار بگیره.یعنی مرز بین نصف دونه ها
اونقد ادامه میدین تا قد بافت به انگشت ها برسه.بعد بدون کم و زیاد حدود ۳ الی ۴ رج رکن یا ابری میبافیم و کور میکنیم.
درزها رو میدوزیم و تموم
امیدوارم تونسته باشم خوب توضیح بدم☺️

برچسب ها :