خانه » صنایع دستی » آموزش بافتنی » شلوار بافتنی | آموزش بافت شلوار بافتنی

شلوار بافتنی | آموزش بافت شلوار بافتنی

شلوار بافتنی | آموزش بافت شلوار بافتنی

شلوار بافتنی, آموزش بافت شلوار بافتنی, آموزش بافتنی, ویدیو بافت شلوار, دانلود فیلم آموزش بافتنی شلوار, دانلود فیلم های آموزش بافتنی

امروز در بخش آموزش بافتنی سایت برای شما عزیزان آموزش بافت شلوار را قرار داده ایم

کلاف نازک، میل شماره ۳٫۵
با نخ نازک ۶۰ دانه برای دور مچ سر بیاندازید.
۵سانت کشباف ۲ زیر ۲ رو ببافید.
سپس دانه ها را تقسیم بندی کنید:
۱۰ دانه اول را به زیر ببافید(ساده بافی)


۴دانه از رو ببافید
۱۰دانه به زیر ببافید(این ده دانه برای مدل برگ میباشد)
۲ دانه به رو
۸ دانه به زیر (این هشت دانه برای بافت پیچ میباشد)
۲ دانه به رو
۱۰ دانه به زیر( این ده دانه مجدد برای بافت مدل برگ میباشند)
۴ دانه به رو ببافید.
۱۰ دانه آخر رج را هم به زیر (ساده بافی) کنید.
? آموزش بافت پیچ قبلا بارها در کانال عنوان شده است. هر شش رج یکبار پیچ را تکرار کنید

? آموزش بافت مدل برگ:
زمانی که به ده دانه بافت برگ رسیدید:
رج اول: یک ژته بیندازید. چهار دانه از زیر ببافید. دو دانه را یکی کنید. چهار دانه اخر را به زیر ببافید.
رج دوم: یک دانه به زیر ببافید. یک ژته، چهار دانه به زیر، دو تا یکی، سه دانه اخر به زیر
رج سوم: دو دانه به زیر، یک ژنه، چها دانه به زیر، دو تا یکی، دو دانه اخر به زیر
رج چهارم: سه دانه به زیر، یک ژته، چهار دانه به زیر، دو تا یکی، یک دانه به زیر
رج پنچم: چهار دانه به زیر، یک ژته، چها دانه به زیر، دو تا یکی
(لطفا توجه کنید رج های پشت کار هر دانه سر جای خودش بافته میشود و این دستور برای رج های روی کار است)
هر ۱۰ رج ۱دانه به ۱۰ دانه ساده بافی دوطرف شلوار اضافه کنید.
به اندازه بلندی پا ببافید.
سپس در ابتدای هر رج یک دانه اضافه کنید. این کار را چهار بار تکرار کنید.

۳رج بدون اضافه کردن ببافید.
بعد در ابتدای رج یک بار دو تا یکی کنید. در برگشت نیز یکبار در ابتدای رج دو تا یکی کنید. ۳ رج بدون کم و زیاد کردن ببافید.
مجدد یک بار در ابتدای رج و یک بار در ابتدای رج برگشت دو تا یکی کنید.
به اندازه فاق بدون کم و زیاد کردن ببافید. ۳سانتیمتر آخر کار را کشباف دولا ببافید وکور کنید.
هر دو پا را مانند هم ببافید و بدوزید.


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved