خانه » هنری » اینستاگرام چهره ها » انتقاد تند الیکا عبد الرزاقی از وضعیت جامعه

انتقاد تند الیکا عبد الرزاقی از وضعیت جامعه

انتقاد تند الیکا عبد الرزاقی از وضعیت جامعه

به گزارش سایت دلنا  با توجه کم ابی در مناطق مختلف و قطع شدن برق بازیگران از وضعیت جامعه ناراحت هستند…..

الیکا عبد الرزاقی میگوید : خدا لعنت تون کنه

انتقاد تند الیکا عبد الرزاقی از وضعیت جامعه

انتقاد تند الیکا عبد الرزاقی از وضعیت جامعه


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved