خانه » اخبار » برخورد صاعقه با برج میلاد

برخورد صاعقه با برج میلاد

ویدئو برخورد صاعقه با برج میلاد

 

چه چیزی باعث ساعقه می شود 

علت به وجود آمدن صاعقه

ابرهای توفانی بار زیادی در خود جمع می‌كنند، این بار از حركت قطرات آب در هوا و مالش آن ها به یكدیگر ایجاد می‌شود. وجود این بار باعث ایجاد اختلال پتانسیل  زیادی بین ابر و زمین می شود.

 

توزیع بار الکتریکی در ابرها معمولاً به گونه ای است كه بار منفی در لایه های پائینی قرار می گیرد. در اثر وجود این بار منفی، روی سطح زمین بار مثبت القا می شود. با ادامه این فرآیند اندازه بارمثبت و  منفی و اختلال پتانسیل بین ابر و زمین افزایش می یابد، در این شرایط بارها به طور ناگهانی شروع به حركت نموده و صاعقه ایجاد می شود (كدام بارحركت می كند؟ جهت حركت آن چیست؟). صاعقه می‌تواند باعث خرابی‌های زیادی گردد.

علت به وجود آمدن صاعقه علت به وجود آمدن صاعقه

برای كاهش خطرات صاعقه ، ساختمان های بلند به برق‌گیر مجهز می شوند. برق‌گیر سیم مسی بلندی است كه از یك طرف به صفحة بزرگی در زمین متصل بوده و از طرف دیگر به بالاترین نقطه ساختمان متصل می شود.

علت به وجود آمدن صاعقه علت به وجود آمدن صاعقه

برق‌گیر به دو روش خطر صاعقه را كاهش می‌دهد:

 

١- بارهای موجود در ابر باعث القای بار در برق‌گیر می‌شوند، بنابراین بارهای مثبت به سمت بالا حركت كرده و این امر باعث جذب بار منفی هوا و ابر می‌شود، در نتیجه به تدریج بار منفی ابر  خنثی می‌گردد.

 

٢- به علت رسانا بودن برق گیر و ارتفاع زیاد آن، انرژی الكتریكی صاعقه هایی كه در نزدیكی ساختمان رخ می دهد، به برق‌گیر و سپس به زمین منتقل می شود، بنابراین ساختمان از خطر ویرانی محفوظ می‌ماند.


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved