خانه » اخبار » چه کشورهایی خریدار نفت ایران هستند

چه کشورهایی خریدار نفت ایران هستند

چه کشورهایی خریدار نفت ایران هستند

 

در میان کشورهای خریدار اولین کشور ژاپن و دومین هند می باشد که امریکا با تحریک این دو کشور وهمچنین کشورهای خاورمیانه همچون عربستان برای تولید نفت بیشتر میخواهد ایران را در این مورد تحریم و تحت فشار قرار دهد .


Copyright Delna.ir© 2018- All rights Reserved